Back to Top
headerfacebook headertwitter headergoogleplus

Verksamhet

 

Skåneländska Gastronomiska Akademien, som arbetar för att främja den skåneländska gastronomiska kulturen, bildades 1992 och har som verksamhetsområde de östra "gammeldanska" landskapen dvs. Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm. Ledamöterna blir rekommenderade och invalda i Skåneländska Gastronomiska Akademien.Akademien strävar efter att främja den gastronomiska kulturen genom att bl. a:


• Ge diplom till de som företag/personer som utmärkt sig inom mat och dryck.


• Anordna symposier


• Ge ut skrifter och publicera artiklar.


• Stödja all form av gastronomisk forskning, information och utbildning

 

• Vidareutveckla den skåneländska matprofilen i gastronomiska sammanhang alltifrån odling till måltid, antingen detta nu sker i hemmet eller på arbetsplatsen, i skolan eller inom vården, i en restaurang, gästgiveri eller i ett snabbmatsetablissemang.

Bakgrund

Skåneländska Gastronomiska Akademiens tillblivelse

Akademien bildades som ett resultat av symposiet om Skånsk mat på Grand Hotel i Lund den 2 – 3 februari 1993, eftersom jag som initiativtagare och ledningsgruppen hade samlat expertisen inom området. Ledamöterna och deras kompetensområden valdes ut ifrån symposiets föredragshållare och dessa kompletterades senare med personer med andra kompetensområden så att totalantalet blev 23 stycken. Själva stiftandet gjordes av symposiets ledningsgrupp bestående av ordförande fil dr Sven-Olle R Olsson, vice ordförande kocken Helmut Prössel, sekreterare etnologen docent Anders Salomonsson och kassör restauratör Claes Woelfer på hösten 1992 och stadfästandet blev den 3 februari 1993 efter symposiets avslutande i Lund.

Bakgrunden till det hela var att så sent som på 1980-talet hade vi i Sverige inget större intresse för vår egen genuina matkultur medan man utomlands hade börjat bli medveten om regionala matkulturers värden. Naturlig var då att fråga sig: ”Vad är skånsk mat och matkultur och hur skiljer den sig från andra områden?” Genom många personliga kontakter och framför allt genom Etnologiska institutionen under professor Nils-Arvid Bringéus ledning klarnade begreppen och jag lyckades samla expertena till en satsning på ett skånskt matsymposium, som blev mycket lyckat. Även det stora problemet med tillräckliga sponsormedel lyckades liksom materialets publicering i boken: ”Hyllning till Madariget, Hävd – Humor – Hälsa – Husmanskost. Red Åke Werdenfels. Skåneländska Gastronomiska Akademien, 1994, 187 sidor.” Boken ger en bred översikt av skånsk matkultur med fylliga referenser. Därefter fortsatte Akademien därefter med mångahanda olika symposieämnen.

Det var klart från början att Akademien skall arbeta på vetenskaplig grund både ur naturvetenskapliga, humanistiska och diverse praktiska aspekter och att den skall omfatta Skåneland eller gamla Östdanmark lika med Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm, eftersom detta område har en egen kulturhistorisk tradition.
Vår definition av Gastronomi är : ”Allt som har med mat och dryck att göra” eller ”Maten och måltidens vetenskap och konst.”

Sven-Olle R Olsson fil dr, preses hc, eller hederspreses

Läs mer om Bakgrund och Historik

Sponsor

 

Vår huvudsponsor är Sparbanksstftelsen Färs och Frosta.

 

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta har varit vår huvudsponsor i många år. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken byggts upp sedan Färs Härads Sparbank grundades 1839 och Frosta Sparbank 1848, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt so bidrar till regionens utveckling. Tack för ert bidrag.

 

Läs mer om vår sponsor här: www.sparbanksstiftelsenfof.se

 

 

Stadgar

Academia Gastronomica Scaniensis grundades 1992. Vi arbetar för att främja den skåneländska gastronomiska kulturen och har som verksamhetsområde de östra "gammeldanska" landskapen dvs. Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm.

 

Läs gärna våra Stadgar.Pdf Document20

Efterlysning av recept

Handskrivna receptböcker samt matsedlar från krogar och storkök önskar Akademien få låna för kopiering. Målet är att skapa ett matkulturarkiv vid Folklivsarkivet i Lund. Akademien ber alla hjälpa till med detta arbete. Folklivsarkivet tar emot allt sådant material med stor tacksamhet. Kontakta gärna Göran.

Göran Sjögård
Folklivsarkivet
Finngatan 8
223 62 Lund

Telefonnr:
Göran: 046-222 31 35
Fax: 046-222 98 49

E-mail:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För att materialet skall vara riktigt värdefullt vill vi ha uppgifter om personen, som har skrivit recepten, yrke, levnadstid och -plats mm. Detta ger den kulturhistoriska anknytningen.