Välkommen till Skåneländska Gastronomiska Akademien!

om os 1 tn

Verksamhet:

Skåneländska Gastronomiska Akademien arbetar för att främja den skåneländska gastronomiska kulturen. Vi bildades 1992 och har som verksamhetsområde de östra "gammeldanska" landskapen dvs. Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm. Ledamöterna blir rekommenderade och invalda i Skåneländska Gastronomiska Akademien.

om oss 2 tnom oss 3 tn

Akademien strävar efter att främja den gastronomiska kulturen genom att bl. a:

  • Ge diplom till de som företag/ personer som utmärkt sig inom mat och dryck.
  • Anordna symposier
  • Publicera skrifter och artiklar.
  • Stödja all form av gastronomisk forskning, information och utbildning
  • Vidareutveckla den skåneländska matprofilen i gastronomiska sammanhang alltifrån odling till måltid, antingen detta nu sker i hemmet eller på arbetsplatsen, i skolan eller inom vården, i en restaurang, gästgiveri eller i ett snabbmatsetablissemang.

om oss 4 tn

Vår definition av Gastronomi är: ”Allt som har med mat och dryck att göra” eller ”Maten och måltidens vetenskap och konst”

 

Stadgar:

Är du intresserad av våra stadgar?  Klicka här

 
Styrelse:

I Skåneländska Gastronomiska Akademiens styrelse ingår preses/ordförande Christel Hammar-Malmgren, propreses Jan Hedh, sekreterare Inger Stiltjestrand Svensson och kassör Gerd Gustavsson.

 

skgalogo

Vårt vapen - vår logotype

Detta vapen är från 1992 då vår stora och kände konstnärlige heraldiker Jan Raneke på uppdrag av oss skapade detta vapen. Bilden är i guld, gult och botten liksom namnet ”Academia Gastronomica Scaniensis” i rött. Dessa färger är Skånes och Skånelands färger, precis som i Skånska Flaggan. Bilden består av två delar dels den heraldiska pantern och dels S:t Lars insignier halstret och elden. Den heraldiska pantern håller i halstret över öppen eld. Pantern är en symbol för Skåne och Skåneland och är en framställning av pantern på Tullstorpstenen på Söderslätt från cirka år 890 under Harald Blåtands tid. Vi är mycket stolta för detta fina vapen.

Läs mer om vår historia under Historia - kort historia