Vid Rosie Johanssons alltför tidiga frånfälle insamlades medel till ett stipendium, som utdelades årligen under en begränsad följd av år till en ung person under utbildning, som arbetar i Rosie Johanssons anda. Fonden förvaltades av Malmöhus Hushållningssällskap och utdelades i samarbete med Hushållningssällskapet. Rosie Johanssons minnesfond avslutades 2000, året efter tog Bertil Göranssons Bjärsjölagårdsstipendium över. Stipendiet har tillfallit:

2000

Sam Hellhager, Häckeberga

1999

Inger Svensson Stiltjestrand, Axelvold

1998

Lill Spenninge, Höör

1997

Märtha Odell-Persson, Hög

1996

Birgitta Folkesson, Östraby