Stipendiet är på 5000 kr och utdelas för framstående humanistisk forskning inom gastronomin - måltidsforskningen vartannat år. Stipendiet har tilldelats:

2011

Docent Fredrik Nilsson, Lund,

för sitt pionjärverk om den manliga överviktens kulturhistoria.

2009

Fil mag Anna Burstedt, Lund,
för inspirerande undervisning inom den etnologiska matforskningen.

2007

Fil dr Richard Tellström, Restauranghögskolan, Grythyttan,
för sin unika förmåga att kombinera akademiskt djup med praktisk utveckling av måltidsbranschen.

2005

Etnolog, fil lic, Veronica Abnersson, Umeå,
för vitalisering av den etnologiska matforskningen om matens roll som identitetsskapare.