Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Skåneländska Gastronomiska Akademien delar årligen ut 2 - 4 stipendier på ett sammanlagt belopp av 200 000 kr till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom den sydsvenska livsmedels-/mat- och dryckeskulturen. Begreppet livsmedels-/mat- och dryckeskultur förstås här i vid mening från livsmedelsproduktion, förädling, handel, transport och matlagning till matens och dryckernas medicinska konsekvenser och måltidens och matens olika kulturella och konstnärliga manifestationer och förståelsen därav.

Stipendierna delas företrädesvis ut till yngre personer, som har dokumenterat sin forsknings-/yrkesskicklighet. Stipendierna finansieras av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Stipendiaterna utses gemensamt av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Skåneländska Gastronomiska Akademien efter beredning i en gemensam stipendiekommitté. Stipendierna delas ut under högtidliga former både vid Sparbanksstiftelsens "Guldregnet" och på Skåneländska Gastronomiska Akademiens årshögtid.

För närmare information om hur man söker stipendierna se: http://www.sparbanksstiftelsenfof.se/

Stipendiemottagare

2014

100 000 kr till med dr Madeleine Svensson, Halmstad,

för att studera och vidarutveckla ett internetbaserat verktyg för obesitasprevention bland barn och unga.

50 000 kr till fil lic Ellinor Hallström, Lund,

för ett delprojekt om hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion med växtbaserade köttsubstitut i fokus.

2013

50 000 kr till fil dr Cecilia Widén, Kristianstad

för en klinisk studie om munhälsa och typ I diabetes efter behandling med polyfenolrika bär.

100 000 kr till doktoranden Erika Hansson, Institutionen för psykologi, Lunds universitet

för ett delprojekt i form av en föräldraenkät kring ungdomars levnadsvanor med fokus på matvanor.

2012

100 000 kr till med dr Stefan Amisten, Lund,

för att undersöka hur bukspottskörtelns celler påverkas av Omega3olja och artificiella sötningsmedel.

50 000 kr till doktoranden Greta Jakobsdottir, Lund,

för att undersöka effekten av kostfiber (guargum) på kolesterol.

2011

50 000 kr till fil dr Cecilia Widén, Kristianstad,
för ett projekt om röda blodkroppars användning för att påvisa kliniskt relevanta hälsoeffekter av svenska bär.
 
50 000 kr till civ ing Frida Gustafsson, Lund,
för att kartlägga proteinprofilen i mjölk med ny metodik.
 
50 000 kr till fil dr Gabriella Nilsson, Lund,
för en analys av "Frukostklubben" vid två skolor i Malmö.
 
50 000 kr till fil dr Johan Jarlbrink, Lund,
för ett projekt om hur mat och medier får betydelse för enskilda människor.

2010

50 000 kr till doktorand Anna Burstedt, Malmö,
för undersökning av kriterier för lyx- & guldkrogar i Sveriges tre största städer.

50 000 kr till med dr Joanna Hlebowicz, Malmö,
för undersökningar av hur grönt te påverkar glycemiskt index och mättnadsindex.

50 000 kr till tekn lic Helena Lindh, Lund,
för undersökningar inom förpackninslogistik.

50 000 kr till tekn dr Elin Östman, Kävlinge,
för undersökningar av kostrelaterade riskfaktorer för diabetes typ 2 hos överviktiga barn och unga.

2009

100 000 kr till med dr Tommy Jönsson, Lund,
för undersökningar av paleolitisk kost vid hjärt- kärlsjukdomar.

2008

100 000 kr till Jenny Bengtsson, Lund,
för utveckling av nya hälsosamma goda och tilltalande produkter baserade på skånskodlade bönor.

50 000 kr till Paulina Novicka, Malmö,
för studier om föräldrars uppfödningsstrategier hos normalviktiga och överviktiga barn i Skåne.

25 000 kr till Maria Glantz, Lund,
för studier om sambandet mellan mjölkkornas genom och mjölkens teknologiska egenskaper.

25 000 kr till Karin Petersson, LTH, Lund,
för studier av enzymatiska förändringar av rågkli och kornfiber för att få dem lämpliga som fettersättare.

2007

100 000 kr till civilingenjör, tekn dr Tobias Olofsson, Industriell mikrobiologi, LTH,
för studier av mjölksyrabakterier och funktionella livsmedel.

2006

90 000 kr till fil dr Hanna Sepp, Gastronomiutbildningen, Högskolan Kristianstad,
för att studera sensorikens betydelse för att förbättra måltidernas och äldrevårdens kvalitet.

50 000 kr till tekn dr Alejandra Vásquez, LTH, Lund,
för att studera mekanismerna bakom laktobacillers probiotiska effekter på immunosystemet.

50 000 kr till fil dr Federico Gómez Galindo, LTH, Lund,
för att studera pulserande elektriska fälts (PEF) användbarhet inom livsmedelsindustrin.

12 000 kr till civ ing, doktorand Hanna Åberg, LTH, Lund,
för kongressresa till Montreux om livsmedelskolloider för att fördjupa kunskaperna om hur fett kan bytas ut mot kostfiber i produkter med hög proteinhalt.

2005

100 000 kr till tekn dr, Marylin Rayner, LTH, Lund,
för att studera och utvärdera RF-kokning vid tillverkninig av högkvalitativa köttprodukter.

80 000 kr till B Sc, Tekn dr, Jeanette Purhagen, Staffanstorp,
för att vid Nottinghams universitet undersöka åldringsförloppet i bröd.

20 000 kr till fil mag, doktorand i arkeologi, Daniel Serra, Malmö, och hans medsökande fil kand Emma Grönberg,
för att få ökad förståelse kring såväl funktion som tekniker i fråga om matlagning med järnålderns kupolugnar.

2004

Forsknings- och utvecklingsstipedier inom livmedels-/matområdet:
100 000 kr till tekn dr Charlotte Alklint, LTH, Lund,

för studier av antioxidanter i havtornsjuice.

50 000 kr till Eva Norsell, Sillaröd, Brösarp,
för utveckling av wasabiprodukter.

30 000 kr till Malena Edmundsson, Campus Helsingborg,
för utveckling av skånsk maltdryck.

20 000 kr till civ ing Kristina Helstad, LTH, Lund,
för utveckling av AFM- (Atomic Force Microscope) teknik på kasein.

2003

100 000 kr till sjuksköterska, fil mag, dr med vet Mats Persson, UMAS,
för att studera vad äldre människor vill äta på äldreboende.

60 000 kr till tekn dr Elin Östman, LTH, Lund,
för studier och utveckling av råg/surdegs/bröds sensoriska kvaliteter samt dess positiva effekter på blodsocker- och insulinsvar.

40 000 kr till hushållslärare Katarina Stigsdotter Svensson, Gastronovum, Hässleholm,
för pilotprojektet "Sapere och skånsk smak - ett lustfullt lärande om mat".

2002

20 000 kr till agronom Lisa Blixt, Höör,
för studier av hållbar skånsk livsmedelsproduktion.

50 000 kr till kostkonsulent Lill Spenninge, Borgeby,
för att skapa receptmaterial till storhushåll och restaurang "Nyskapande mat i tiden med skånsk touche".

50 000 kr till civilingenjör Elna Persson, Lund,
för att ta fram en marinad som minskar bildningen av stekmutagener och förhöjer smak och arom.

80 000 kr till tekn dr Fredrik Tufvesson, Lund,
för att studera hur stärkelsemolekylen påverkas av olika faktorer, däribland komplexbindning med fett.