Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Skåneländska Gastronomiska Akademien delar årligen ut ett pris till den, som under de senaste åren har gjort väsentliga framsteg inom forskning och utveckling av den sydsvenska mat- och dryckeskulturen. Priset delas företrädesvis ut till yngre forskare, som har dokumenterat sin vetenskapliga skicklighet genom exempelvis en doktorsavhandling under de senaste åren. Det arbete som belönas kan ligga inom området från produktion, förädling, handel, transport och matlagning till matens och dryckernas medicinska konsekvenser och måltidens och matens olika kulturella och konstnärliga manifestationer och förståelsen därav.

Priset, som är på 100 000 kronor, finansieras av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och delas ut under högtidliga former både vid Sparbanksstiftelsens "Guldregnet" och på Skåneländska Gastronomiska Akademiens årshögtid något senare. Pristagaren utses gemensamt av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Skåneländska Gastronomiska Akademien under februari månad efter beredning i en gemensam priskommitté.

Pristagaren skall vara enskild person, men priset kan i undantagsfall delas på högst två personer. Priset kan ej sökas, men vill Du rekommendera någon till priset kan Du skicka in personuppgifter, CV, åberopade publikationer samt motivering till Akademiens postadress senast i december månad.

Se även: http://www.sparbanksstiftelsenfof.se/

 From 2015 har priset fått en annan karaktär och utdelas som Årets forsknings-/innovationsinsats i Skåneland och prissumman är på 10 000 SEK.

Pristagare

2015 Årets forsknings-/innovationsinsats i Skåneland

10 000 kr till livsmedelsagronom och forskare Viktoria Olsson, Högskolan Kristianstad

för förtjänstfullt arbete med att utifrån befintliga och lättillgängliga livsmedel skapa recept och måltider som anpassats närings-, smak- och konsistensmässigt till äldres behov och önskemål

2014 Forskningspris

100 000 kr till tek dr Andreas Håkansson, LTH, Lunds universitet/Högskolan Kristianstad,

för avhandlingen "Dynamic modelling of emulsification in high pressure homogenisers"

2013

100 000 kr till fil dr Terese Anving, Sociologiska institutionen, Lunds uninversitet,

för avhandlingen "Måltidens paradoxer - om klass och kön i vardagens familjepraktiker"

2012

100 000 kr till tekn dr Maria Glantz, Institutionen för livsmedelsteknik, Lunds universitet/LTH,

för avhandlingen "Milk Genomics Impact of Genetic Polymorphism on Bovine Milk Composition and Processability"

2011

100 000 kr till med dr Emily Sonestedt, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö,

för avhandlingen "Plant foods plasma enerolactone and breast cancer with a focus on estrogen
receptor status and genetic variation".

2010

100 000 kr till fil dr Maria Nyberg, Sociologiska institutionen, Lunds universitet,
för avhandlingen "Mycket mat, men lite måltider. En studie av arbetsplatsen som måltidsarena".

2009

100 000 kr till agr dr Åsa Jönsson, Balsgård, Alnarp, SLU,
för avhandlingen "Organic apple production in Sweden, 2007".

2008

100 000 kr till fil dr Rikard Alm, Biokemi, Kemiska Institutionen, Lunds universitet,
för metoder att upptäcka allergener i jordgubbar.

2007

100 000 kr till livsmedelsagronom, tekn dr Margareta Leeman, Industriell näringslära, LTH,
för grundliga studier av potatisstärkelsens biotillgänglighet och dess metabola konsekvenser.

2006

100 000 kr till fil dr Håkan Jönsson, Etnologiska institutionen, Lunds Universitet,
för sin utomordentliga och idérika doktorsavhandling i etnologi: "Mjölk. En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi".

2005

50 000 kr till fil dr, universitetslektor, Helena Sandberg, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, Lund,
för: "Medier & fetma: en analys av vikt", en gedigen och innehållsrik avhandling om ett synnerligen aktuellt samhällsfenomen, Lund 2004.

50 000 kr till fil dr, Jacob Östberg, Stockholm,
för avhandlingen: "What's Eating the Eater? Perspectives on the Everyday Anxiety of Food Consumption in Late Modernity". Lund 2003.

2004

100 000 kr till med kand Peter Wallström, Medicinska avd, UMAS, Malmö,
för värdefulla studier av antioxidanter mot ohälsa, i avhandlingen: "Diet, lifestyle, antioxidants, and biomarkers of cancer risk, an epidemiological report from the Malmö Diet and Cancer cohort." Lunds universitet, 2002.

2003

100 000 kr till tekn dr Åsa Josell, Livsmedelsteknik, LTH, Lund,
för ett pionjärarbete att påvisa och förklara mekanismerna bakom griskötts mörhet vid förekomst av RN-genen i avhandlingen: "Factors controlling meat quality of pork in relation to breed and RN genotype." LTH, Lunds universitiet, 2002.

2002

100 000 kr till agr dr Kimmo Rumpunen, SLU-Balsgård, Kristianstad,
för ett gediget doktorsarbete om rosenkvitten med vetenskapligt djup och stor bredd samt genomförd med driven statistisk skicklighet i avhandlingen: "Diversity in the plant genus Chaenomeles." Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp, 2001.

50 000 kr till fil dr Charlotta Ljungberg, Sociologiska institutionen, Lund,
för nydanande forskning om människors tillit och misstro till mat och matvanor i samtiden i avhandlingen: "Bra mat och dåliga varor, om företroendefulla relationer och oroliga reaktioner på livsmedelsmarknaden." Lunds universitet 2001.