Efter f landshövding Bertil Göranssons bortgång skapades dryckesdiplomet till f landshövding dryckesdiplomet till f landshövding Bertil Göranssons minneBertil Göranssons minne. Priset har tilldelats:

2000

Sommelière Mischa Billing, Lund,
för en bred och insiktsfull information om drycker och hur de kombineras med mat.

1999

Vin- och matjournalisten Bengt-Göran Kronstam, Bromma,
för en gedigen informationsverksamhet och utveckling av kvalitetsmedvetandet inom dryckeskulturen.

1998

Informationschef Hans Nordlöf, Bromma,
för väsentlig insats att förmedla och befrämja kunskap om ölkulturen.

1997

Professor Nils Herman Sternby, Malmö,
för väsentlig insats att förmedla och befrämja kunskap om vinkulturen.