Årsfesten, som alltid hålles i samband med Akademiens årsmöte en fredagkväll omkring den 17-20/4, avses bli Skånelands gastronomiska höjdpunkt och alla matkulturintresserade personer är hjärtligt välkomna!

Årsfesten har ambulerat enligt följande:

2014 - Grand Hotel, Lund

2013 - Grand Hotel, Lund

2012 - 20-årsjubileum, Rådhuset i Malmö, se bilderna från evenemanget

2011 - Grand Hotel, Lund Pdf Document20
2010 - Rådhuset i Malmö Pdf Document20
2009 - Grand Hotel, Lund
Pdf Document20
2008 - Grand Hotel, Lund Pdf Document20

2007 - Börshuset, Malmö Pdf Document20
2006 - Grand Hotel, Lund Pdf Document20
2005 - Börshuset, Malmö
2004 - Grand Hotel, Lund
2003 - Grand Hotel, Lund
2002 - Rådhuset i Malmö
2001 - Grand Hotel, Lund
2000 - Rådhuset och Årstiderna Kockska Huset
1999 - Rådhuset & Petri Pumpa, Malmö
1998 - Rådhuset, Malmö
1997 - Rådhuset, Malmö
1996 - Grand Hotel, Lund
1995 - Hvellinge gästgifvaregård, Vellinge
1994 - Kockska Krogen i Malmö
1993 - Hvellinge Gästgifvaregård

Anmälan till årsfesten sker genom inbetalning av avgiften, som täcker allt utom avec, till bankgirokonto 5812-2961. Priset kan variera lite från år till år men det brukar ligga mellan 800 - 1200 kr.

Välkomna!