Skåneländska Gastronomiska Akademiens Årsfest hålles på Rådhuset i Malmö fredagen den 26 april 2002 klockan 1700. Inbjudan finns i tre delar: 1, 2 och 3.

Program

17.00

17.45

17.50


17.55

18.15

19.00

19.05

19.15

19.25

19.35

19.45


20.00

Välkomstdrink med smakprover från årets diplommottagare.

Välkomsthälsning av praeses.

Installation av ny Akademiledamot med ansvarsområdena konditori och bageri: konditormästare Jan Hedh, Malmö.

Installation av tre nya hedersledamöter:
Landshövding Karin Starrin, Halmstad, introduceras av Gunnel Larsson.

EU-parlamentariker, lantbrukare Kad-Erik Olsson, Sösdala, introduceras av Thorsten Andersson.

Krögare Wilhelm Pieplow, Malmö, introduceras av Gunnar Törnquist.

Diplomutdelning: Hebedeins, Marie och Jonas Hebedein, Förslöv, harangeras av Claes Woelfer. För tre generationers framgångsrik kötrhantering och utveckling av svenskt charkuteri.

N Holmgren & Co AB, Lund, harangeras av Jan-Öjvind Swahn. För rikt utbud av allt slags kött, förnämlig tillverkning av charkuterier, inte minst den berömda "Lundaknaken".

Bjäre Fågel, Per-Olof Ingmarsson, Båstad, harangeras av Thorsten Andersson. För skickligt entreprenörskap och nyskapande kvalitetsfokusering inom produktionen av fågelkött.

Gudrun & Inge Andersson, Fjärås, harangeras av Gunnel Larsson. För stort kunnande och gott handlag med en kryddstark odling.

Vikentomater AB, Mats Olofsson, Höganäs, harangeras av Marie Pieplow. För en synnedigen välskött produktion av tomater av högsta kvalitet med etr stort utbud av olika sorter.

Dryckesdiplomet till Bertil Göranssons minne, till chiefbiender Folke Andersson, Vin & Sprit, Stockholm, harangeras av Sven-Olle R Olsson. För ytterest framgångsrikt arbete med att ta fram främst konjak- och whiskysorter av väddsklass.

Bertil Göranssons Bjärsjölagårdsstipendium, 2001, som utdelas tillsammans med Hushållningssällskapet Malmöhus, till professor emeritus Nils-Arvid Bringeus, Lund, harangeras av Anders Salomonsson. För att med pionjäranda ha grundlagt den etnologiska matforskningen och skapat den vetenskapliga grunden för vår kunskap om skånsk matkultur.

Bertil Göranssons Bjärsjölagårdsstipendium, 2002, som utdelas tillsammans med Hushållningssällskapet Malmöhus, till Stefan Holmström, Mahults Hetrgård, harangeras av Gunnar Törnquist. För framgångsrika arbeten med "Skåne Kulinar" och "Sveriges Bästa Bord".

Tacktal av en diplommottagare.

Forskningspriser, som utdelas tillsammans med Stiftelsen Färs och Frosta Sparbank:
100 000 kr till agr dr. Kimmo Rumpunen, Balsgård, harangeras av Eva Tornberg. För ett gediget doktorsarbete om rosenkvitten med vetenskapligt djup och stor bredd samt genomförd med driven statistisk skicklighet.

50 000 kr till fil dr Charlotta Ljungberg, Lund, harangeras av Anders Salomonsson. För nydanande forskning om människors tillit och misstro till mat och matvanor i samtiden.

Stipendier för forsknings- eller utvecklingsarbete, som utdelas tillsammans med Stiftelsen Färs och Frosta Sparbank. Mottagarna harangeras av Sven-Olle R Olsson:
20 000 kr till agronom Lisa Blixt, Malmö, för hållbar skånsk livsmedelsproduktion, USA-studier omfattande bl a förändringsprocesser.

50 000 kr till kostkonsulent Lill Spenninge, Borgeby, för att skapa receptmaterial för storhushålloch restaurang: "Nyskapande mat i tiden med skånsk touche".

50 000 kr till civilingenjör Elna Persson, Staffanstorp, för att ta fram en marinad som minskar bildningen av stekmutagener och förhöjer smak och arom.

80000 kr till tekn dr Fredrik Tufvesson, Lund, för att studera hur stärkelsemolekylen påverkas av olika faktorer samt komplexbildning med fett.

Presentation av Vänföreningen av dess ordförande Marie Pieplow, Malmö, samt utdelning av Vänföreningens stipendium på l0 000 kr till kocken Kristina Nordström. För charmig och kunskapsrik profilering av skåneländsk gastronomi.

Akademiens första 10 år, en presentation av praeses.

Presentation av festsupen av Akademiens kockar: Thomas Drejing, Kenneth Ingelsson, Helmut Prössel samt Mästerkonditoffi Jan Hedh. Vinerna presenteras av Marie Pieplow.

Jubileumssupe i Knutssalen, komponerad av: Thomas Drejing, Jan Hedh, Kenneth Ingelsson och Helmut Prössel.