Akademiens årsfest 2009 kommer att äga rum den 24 april 2009 på Grand Hotel i Lund med start kl 17:00. Programmet kommer att innehålla högtidstal med titeln "Skånska smakminnen - en matresa till rötterna" av Akademiens nye hedersledamot TV-journalisten Bo Hagström, som också själv kommer att introduceras i Akademien liksom Akademiens nye Bornholmsrepresentant projektledaren cand scient Hans Jørgen Jensen från Gudhjem.

På sedvanligt sätt kommer också Akademiens priser, stipendier och diplom att delas ut. Mottagarna kommer också att presentera sina produkter med delikata smakprover.

Detaljerat program kommer senare.

Hjärtligt välkomna!