Skåneländska Gastronomiska Akademien (SGA) gläds över att få välkomna Lars-Erik Lövdén, landshövding i Halland, samt Gunvor Engström, landshövding i Blekinge, som nya hedersledamöter. Installationen sker högtidligen vid SGA:s årsfest i Rådhuset i Malmö den 23 april, 2010.

Presentation av Lars-Erik Lövden

Presentation av Gunvor Engström