kåneländska Gastronomiska Akademien vill tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta stiumlera forskningsinitiativ inom den sydsvenska livsmedelsforskningen, måltids och dryckeskulturen. Stipendiekommittén fick i år in ovanligt många ansökningar av hög vetenskaplig kvalitet så valet var inte lätt. Årets stipendiemottagare spänner över vitt skilda områden: storstädernas guldkrogar, grönt te och GI, förpackningar samt diabetes 2 hos överviktiga barn. Stipendiaterna Anna Burstedt, Joanna Hlebowicz, Helena Lindh samt Elin Östman, erhåller 50 000 kronor var och kommer att uppmärksammas i samband med årsfesten den 23 april i Malmö.