Vår mycket uppskattade och avhållne ledamot Thorsten Andersson har avlidit. Läs mer i Hederspreses Sven-Olle R Olssons minnesord.

AGS2007 025

Minnesord över J Thorsten Andersson

född den 3 april 1938 i Södra Åby,

död den 21 juli 2011 i Ramsjö, Västra Karup

Thorsten Andersson föddes i ett lantbrukarhem i sydligaste Södra Åby på Söderslätt i Skåne och familjen var närmsta granne till förre Bondeförbundets ledare Axel Pehrsson Bramstorp i Lilla Isie. Lantbrukarmiljön med hela den agrara anknytningen i alla dess applikationer och nyanser präglade Thorsten i alla hans framtida aktiviteter för ekologin och miljön, för bättre status och levnadsförhållande för bönderna, bättre ekonomi, bättre utvecklingspotential i lant- och skogsbruket samt högsta möjliga kvalitet och uppskattning av böndernas produkter. Känslan hos honom för det agrara kunde man inte ta miste på. Han kunde verkligen ta in stämningen med alla sina sinnen och ge en fin beskrivning som kom från hjärteroten. Han menade alltid verkligen vad han sade även om tonläget var mjukt och mycket vänligt och det var ett nöje att tillfråga honom om olika problem; svaren gav så mycket tillbaks. Bakom hans uttalanden låg alltid mycket eftertanke och en djup klokskap som förde tankarna till Söderslättsonen professor Hans Larssons filosofiska tankar, som också var djupt förankrade i bondelivet.

Efter studentexamen fortsatte Thorsten Andersson med agronomexamen på Ultuna 1967 och därefter olika tjänster inom lantbrukarorganisationerna, som kröntes med VD-skapet för LRF under åren 1977-1990. Därefter blev det flytt till Gotland som landshövding mellan1992 och 1998 och då hade Thorsten med familj redan hunnit etablera sig som bondefamilj i hustru Christinas och svågern Mårten Carlssons föräldragård i Ramsjö på Bjärehalvön i Skåne. Detta Stefans lantbruk,döpt efter svärfar, inriktades senare helt på mjölkproduktion och den tidigare potatisproduktionen utarrenderades.

Thorsten var också engagerad i många olika organisationer. I Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien var han var preses under åren 2000 –2003. Han var ordförande i Hushållningssällskapens Förbund, styrelseordförande
i Krav samt ordförande i högskolestyrelserna i Visby, därefter i Gävle och slutligen i Halmstad.

År 1979 valdes Thorsten Andersson in i Gastronomiska Akademien, till tallrik nummer 15. Här efterträdde han Harald Håkansson, som han tidigare ersatt som VD på LRF. Bland Akademiens ledamöter under senare år var Thorsten den som suttit längst i Akademien. 1998 valdes han också in i Skåneländska Gastronomiska Akademien som ledamot med ansvarsområdena ”livsmedelsproduktion och –administration”. Redan från början intog Thorsten med sin stora kompetens, erfarenhet och stort kontaktnät en central plats i Akademien med devisen: ”Gastronomin börjar hos bönderna”. Detta synsätt har i dag fått allmänt erkännande, att råvarorna, deras kvalitet, smak mm har en avgörande betydelse för måltidens kvalitet. För att uppnå detta gäller det att ha optimala odlingsbetingelser i bästa ekologiska miljö och samtidigt få fram olika sorter av varje produkt för variationens skull. Viktigt är också att vi konsumenter är villiga att betala för kvalitet och förstår att uppskatta producenternas arbeten. Thorsten var också en fantastisk god företrädare för hela Bjärebygden och dess kultur, samt en hängiven förespråkare för olika slags samarbeten såsom inom Nätverket för de Nordiska Gastronomiska Akademierna.

Gastronomin och dess akademier har med Thorstens bortgång förlorat en föregångsman, en finstämd diplomat och en hjärtegod trofast vän och medmänniska. Saknaden är stor men kvar lever den inspiration han gav oss inför
dagens och framtidens utmaningar.

Sven-Olle R Olsson

Hederspreses

Skåneländska Gastronomiska Akademien