Akademien gläds över inval av ny hedersledamot Berit Andnor, landshövding i Blekinge län sedan oktober 2011.

Andnor kommer att installeras i samband med högtidlighållandet av Skåneländska Gastronomiska Akademiens 20-årsjubileum i Rådhuset, i Malmö, den 20 april 2012. Läs mer om Berit Andnor och hennes omfattande verksamhet som socialdemokratisk politiker och minister här. Vi välkomnar alla vår nya hedersledamot!