I år delar Skåneländska Gastronomiska Akademien ut flera utmärkelser för hög kvalitetsmedvetenhet och gastronomiskt nytänkande hos primärproducenter i de skåneländska landskapen men också kvalitetsarbete i samband med den offentliga måltiden. I Blekinge diplomeras Boel och Lars Dahlberg och Orranäs gårdsmejeri. I Halland diplomeras  Sara Wennerström på Solhaga Stenungsbageri i Slöinge. På Bornholm får kocken Mikkel Marschall motta diplom och i Skåne får Lisbeth och Gunnar Nilsson på Gunnarshögs gård samt dietisten Maria Biörklund Helgesson på Lasarettet i Ystad motta diplom och jubileumspriser. Med anledning av akademiens 20-årsjubileum delas särskilda jubileumspriser ut till diplommottagarna i Halland, Skåne och Bornholm med generöst bidrag från Region Halland, Region Skåne respektive Sparekassen Bornholms Fond. Samtliga diplom och priser delas ut under akademiens årsfest i april.