Nils-Georg Asp, professor emeritus i industriell näringslära och livsmedelskemi, avled i juni månad. Nils-Georg Asp var en av akademiens främsta forskare och pionjär inom sitt område. Han var en oerhört uppskattad och mycket omtyckt ledamot och han lämnar ett stort tomrum efter sig. Sven Olle R Olsson akademiens hederspreses har skrivit ett minnseord publicerat den 6 augusti i Sydsvenska Dagbladet. Du kan läsa det här. Mer om Nils-Georgs Asps forskargärningar och betydelse för svensk och internationell näringsforskning kan du läsa i kollegornas minnesord från samma tidning publicerat den 19 juli.