Den 19 april avlöpte traditionsenligt Skåneländska Gastronomiska Akademiens årsfest- Platsen var Grand i Lund och istället för att spegla den skånska matkulturen var temat "Det nya skåneländska köket".

Martin Hansen och Robert Nilson stod i köket påhejade av akademiens nye preses Per-Olof Hegg och den gstaronomiske nyskaparen Björn Ylipää. Hela aftonen blev en oförglömlig hyllning till gastronomin, tillika en estetisk och musikalisk upplevelse som kittlade allas smaklökar och sinnen. I RS, Restauranger & storkök, nr 4/5 2013, kan du på sidan 50 läsa en mer utförlig artikel om denna afton och årshögtid.

Aftonen dokumenterades av vår flitigt anlitade fotograf Håkan. E.  Bengtsson (BengtssonMediaAB).

Inbjudan