Claes Woelfer var en centralgestalt i Malmö och Skånes restaurangvärld och var hedersledamot i både EM Sandahl Foundation och i Malmö Källarmästarklubb, där han var ordförande i  ett tiotal år samt kassör i SSHR under många år. Dessutom var han en av stiftarna till Skåneländska GAstronomiska Akademien och kassör där i tolv år. Claes var en mycket uppskattad ledamot, sedan flera år senior, men lämnar likväl ett stort tomrum efter sig. Läs minnesordet över Claes Woelfer av Sven-Olle R Olsson Hederspreses SGA samt Bertil Pettersson, Malmö Källarmästarklubb, här.

B4. AGS2007 021