Vid årsmötet i Lund den 6 mars 2014, valde akademiens ledamöter en ny preses för det kommande verksamhetsåret. Vi välkomnar alla Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknologi vid LTH/Lunds uninversitet, tillika uppfinnare av morotskorven. Läs mer om Eva här: Egen hemsida vid LTH/LU

Vi riktar samtidigt ett stort tack till Per-Olof Hägg, avgående preses, för hans insats och mycket omfattande och uppskattade arbete med att föra akademiens visions- och utvecklingsarbete vidare.

RTEmagicC Evatornberg JPG