Akademien har arrangerat följande mycket uppskattade symposier:

1. "Rotfrukter - underjordens läckerheter"(program (PDF))
Syftet var att öka intresset för rotfrukter samt att försöka ge en helhetsbild av rotfrukternas betydelse. Det blev en upplevelse teoretiskt, praktiskt men framförallt kulinariskt!
Aulan, SLU, Alnarp, onsdagen den 2 november 2005.

2. "Konsten att krydda, ett symposium om kryddor och örter i mat & dryck" (pdf)
Syftet var att öka intresset för kryddning samt att försöka ge en helhetsbild av kryddornas betydelse.
Aulan, SLU, Alnarp, onsdagen den 29 oktober 2003

3. "Skåneländsk Matkultur i skolmåltiden - varför?" (inbjudan som pdf)
En dag ägnad åt matkulturen i skolmåltiden - En skåneländsk utmaning.
Marina Plaza Hotel, Knutpunkten, Helsingborg den 23/2 2000.

4. "Drycker till vardags och fest" på Grand Hotel i Lund den 25-26/9 1997.
(inbjudan som pdf)

5. "Mat och Matkultur i Halland" på Stadshotellet i Laholm 7/3 1995.
(inbjudan som pdf)

6. "Skåneländsk Mad - Rena Hälsan! Från morronbid till nattamad" - ett mat-hälsa-symposium på Grand Hotel i Lund den 22/9 1994.
(inbjudan som pdf)

8. "Matkultur i Blekinge" på Ronneby Brunn den 24/3 1994.
(inbjudan som pdf)

8. "Skånsk Mat" på Grand Hotel i Lund den 2-3/2 1993.
(inbjudan som pdf)

Planerat symposium:

-

Övriga symposier:

Den 14 februari 2006 hölls tredje symposiet "Måltiden i framtiden III" på Krinova Scence Park i Kristianstad.

Den 2 februari 2004 hölls andra symposiet "Måltiden i framtiden II" (PDF) på Krinova vid Högskolan. Symposieboken är nu tryckt och kan anskaffas från Högskolan.

Den 11 februari 2002 hölls symposiet "Måltiden i framtiden" (PDF) på Högskolan i Kristianstad i samarbete med Högskolan. Symposieboken är nu tryckt och kan anskaffas från Högskolan.

Akademien har som målsättning att publicera alla symposierna.