Skåneländska Gastronomiska Akademien firar "Äppelkakans dag" med minisymposium och presentation, diskussion och provsmakning av olika äppelkakor. Symposiet kommer att dokumenters och resultera i en publik guide som berättar om äppelkakan i Skåneland samt pekar ut olika platser där den serveras. Äppelkakans dag äger rum 14 november 2013, kl. 13-16 på Vellinge Gästis, och är öppet för Skåneländska Gastronomiska Akademiens ledamöter, medverkande restauratörer, medlemmar i vänföreningen samt övriga inbjudna. Se separat programPdf Document20

Varmt välkomna!

apple kompr

Foto: Fredrik Miegel