Vi har tyad voss hid
for o eda en bid.


Vi ha aged po tåg o po tjarra,
bode farsing o jyng
en sjuhelsikes lyng
udå fina o torstia harra.

Här e folk som va med
oppå Prinsens Cafe
o som tömde sin toddi po Tua
o som suto på Statt
så de nästan ble natt
ingan di kommo him i sin stua.

Sicka sexor det fanns
oppe hos Åge Hans
Då så fanns de näggu inga knatta!
Man fick fylle o spis
for ett hyggelet pris
o man rölla med kläm sina hatta.

Udi parken vi satt
mången vårliger natt
ti de ljusna i sta o po vånga,
o frå daggfokti gren
po gullräjn o syren
di små fulana sjong, så de ronga.

Nu e varden å le!
Ack du harreminje
va en titt har knalt om en tia.
Men en får väl ändå
söga tänka som så,
att de duer nock ente o via.

Vassebra o va gla,
for i da ska vi ha
voss ett holigans ståteligt gille!
:/: Gamla vänner vi e,
la voss nu en gång te
som i ungdomens vår leva kille :/: