"Konsten att krydda" (2015) är ytterligare en rikt illustrerad digital publikation som Skåneländska Gastronomiska Akademien tillgängligör här i fulltext. Textsamlingen bygger på bidrag från det inspirerande och intressanta symposiet Konsten att krydda - ett symposium om kryddor och örter i mat och dryck, som arrangerades 2003 i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU). Redaktörer för skriften är Jan-Öjvind Swahn och Sabina Swahn.

Skriften kan laddas ned i fulltext här.

Konsten att krydda 2015 omslag