Ett urval av ledamöternas publikationer, huvudsakligen från akademiens grundande till och med år 2009 (uppdaterad 2010-05-16).

Jan Torsten Ahlstrand

Ahlstrand, Jan Torsten, 2002. God och mindre god konst. Några smakprov ur konstens historia. I: Meurling, P.(red.) Lite Grand om mat och dryck. Lund: Grand Hotel i Lund.

Torsten Andersson

Andersson, Thorsten, 2003. Mat och landsbygd. Högtidstal hållet vid Skåneländska Gastronomiska akademiens årsfest 2003-05-09.

Andersson, Thorsten, 2004. Potatis. Direktörens tal vid Gastronomiska akademiens sammanträde 2004-05-12.

Andersson, Thorsten, 2004. Gastronomin börjar hos bonden. Föredrag vid symposiet Måltiden i framtiden II. Kristianstad: Högskolan Kristianstad.

Andersson, Thorsten, 2005. Potatisodlarens vedermödor. Föredrag vid seminariet Sanningen om potatisen, anordnat av Gastronomiska Akademien och Läkaresällskapet 2005-10-13.

Andersson, Thorsten, 2005. Varför är mjölken billigare än vatten? Föredrag hållet vid Rotary Helsingborg 2005-06-13.

Nils-Georg Asp

Asp, Nils-Georg, 1996. Kolhydraterna i maten - energikälla under omvärdering. Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning 1996;40:22-24.

Asp, Nils-Georg, van Amelsvoort JMM, Hautvast JGJ, 1996. Nutritional implications of resistant starch. Nutrition Research Reviews 1996;9:1-31.

Asp, Nils-Georg, Hallberg L (Eds), 1996 Iron nutrition in health and disease. London: John Libbey & Company Ltd.

Asp, Nils-Georg, Laser Reuterswärd A., 1999. Health Claims: The Swedish Approach. In: Forum on Functional Food. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Asp, Nils-Georg, 1999. Regler för hälsopåståenden börjar klarna och tillämpas. Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning 1999;43:134-135.

Asp Nils-Georg, Åman P, 2000. Kolesterolsänkande effekt av lösliga kostfibrer. Scandinavian Journal of Nutrition 2000;44:86-7.

Asp, Nils-Georg, 2001. Development of dietary fibre methodology. In: B. McCleary, L. Prosky (Eds): Advanced Dietary Fibre Technology. Oxford: Blackwell Science.

Asp, Nils-Georg, 2001. Enzymatic gravimetric methods. In. Spiller, G.A. (Ed.) CRC Handbook of Dietary Fiber. Pp 51-62. Boca Raton, London, New York, Washington D.C: CRC Press.

Asp, Nils-Georg, 2001. Development of dietary fibre methodology. In: McCleary BV, Prosky L (Eds.) Advanced dietary fibre technology. Pp 77-88. Oxford: Blackwell Science.

Andersson H, Asp Nils-Georg, Bruce Å, Roos S, Wadström T, Wold A., 2001. Health effects of probiotics and prebiotics. A literature review. Scandinavian Journal of Nutrition 2001;45: 58-85.

Asp, Nils-Georg, 2001. Low intestinal lactase activity - a 40 years perspective. Scandinavian Journal of Nutrition 2001;45: 154-5.

Asp Nils-Georg, 2002. Health Claims within the Swedish Code. Generic claims and product-specific physiological claims in relation to current European and international developments. Scandinavian Journal of Nutrition 2002;46:131-136.

Asp Nils-Georg, 2004. Definition and analysis of dietary fibre in the context of food carbohydrates. In: Van der Kamp, JW, Asp N-G, Miller Jones J, Schaafsma .(Eds). Dietary Fibre - bioactive carbohydrates for food and feed. pp 21-26. Wagening Academic Publishers.

Asp N-G, Möllby R, Norin L, Wadström T, 2004. Probiotics in gastric and intestinal disorders as functional food and medicine. Scandinavian Journal of Nutrition 2004;48:15-25.

Arvidsson Lenner R, Asp N-G, Axelsen M, Bryngelsson S, Haapa E, Järvi A, Karlström B, Raben A, Sohlström A, Thorsdóttir I, Vessby B., 2004. Glycaemic index. Relevance for health, dietary recommendations and food labelling. Scandinavian Journal of Nutrition 2004;48:84-95.

Agget PJ, Antoine J-M, Asp Nils-Georg, Bellisle F, Contor L, Cummings JH, Howlett J, Müller DJG, Persin C, Pijls LTJ, Rechkemmer G, Tuijtelaars S, Verhagen H, 2005. PASSCLAIM: Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods. Consensus on Criteria. European Journal of Nutrition 2005:44 Suppl 1:I/5-I/30.

Asp Nils-Georg, 2005. Rationale and scientific support for health claims on foods. South African Journal of Clinical Nutrition 2005;18:98-101.

Asp Nils-Georg and Bender David A, 2005. Carbohydrate metabolism. In: Geissler C, Powers H (Eds) Human Nutrition. Eleventh Edition. pp. 103-124. Elsevier.

Bryngelsson Susanne, Asp Nils-Georg. Popular diets, body weight and health: What is scientifically documented? Scandinavian Journal of Nutrition 2005,49:15-20.

Asp Nils-Georg. Sweeteners are safe: but when are they useful? Editorial. Scandinavian Journal of Food & Nutrition 2006,50:103.

Asp Nils-Georg. Novel aspects of fatty acids: nutrition and biological functions. The Nafa symposium June 2006. Scandinavian Journal of Food & Nutrition 2006,50:180-188.

Bryngelsson Susanne, Asp Nils-Georg. The new EU regulation on nutrition and health claims: comments related to experiences from the Swedish Code of Practice. Scandinavian Journal of Food & Nutrition 2007,51:41-43.

Asp Nils-Georg, Bryngelsson Susanne. Health claims in the labelling and marketing of food products: the Swedish food sector´s Code of Practice in a European perspective. Scandinavian Journal of Food & Nutrition 2007,51:107-126.

Bryngelsson Susanne, Asp Nils-Georg. Health claims according to Article 13 of the EC Regulation: suggested priorities with reference to the Swedish Code on health claims and emphasis on relevance. Scandinavian Journal of Food & Nutrition 2007,51:127-136

Schmitz K, Asp Nils-Georg, Richardson D, Marquart L. Global regulation, labelling, claims and seals: Perspectives and guidelines. 2007. /In: Marquart L, Jacobs DR, McUntosh GH, Poutanen K, Reicks M. /Whole grains and health/ Blackwell Publishing 2007, pp 309-316.

Jones PJH, Asp Nils-Georg, Silva P. Evidence for health claims on foods: How much is enough? Introduction and general remarks. Journal of Nutrition 2008;138:1189S-1191S.

Asp Nils-Georg, Bryngelsson Susanne. Health claims in Europe: new legislation and PASSCLAIM for substantiation. Journal of nutrition 2008; 138: 1210S-1215S.

Scandinavian Journal of /Food and/ Nutrition har f.o.m. 2008 övergått i open access-tidskriften Food & Nutrition Research med Nils-Georg Asp som chefredaktör. Artiklar från den gamla tidskriften är till gängliga via den nya tidskriftens hemsida.

Följande artiklar av Nils-Georg Asp har publicerats på svenska i den nya informationstidskriften Nordisk Nutrition.
Artiklarna är tillgängliga från tidskriftens hemsida.

  • Asp, Nils-Georg. Lågkolhydratkost kan prövas - men vad är det? Nordisk Nutrition 2008;1:35-36.
  • Asp, Nils-Georg. Nygammal konflikt om definition av kostfiber. Nordsik Nutrition 2008;2:24-25.
  • Asp, Nils-Georg. D-vitaminets nya ansikten. Nordisk Nutrition 2008;2:30-31.
  • Asp, Nils-Georg. Sommarens stora bantningsstudie - vad visade den egentligen? Nordisk Nutrition 2008;3:30-31.
  • Asp, Nils-Georg. Blir man fet av fruktos? Nordisk Nutrition 2008;4:30.
  • Asp, Nils-Georg. Fet av fruktos i frukt? Nordisk Nutrition 2009;2:17.

Mischa Billing

Billing, Mischa, 1998. Gamla viner från nya världen - Allt om Vin på unik vertikalprovning. Allt om vin 1998:3 s. 74-76.

Billing, Mischa, Bengtsson, Hans-Uno, 2000. Kring flaskor och Fysik. Lund: Studentlitteratur.

Nils Arvid Bringéus

Bringéus, Nils Arvid, 1981. Matkultur i Skåne. Stockholm: LTs förlag.

Bringéus, Nils-Arvid, 1996. Skåderätter. Gastronomisk kalender 1997, sid 27-46.

Bringéus, Nils-Arvid, 1997. Kröningsoxen. Gastronomisk kalender 1998, sid 26-48.

Bringéus, Nils-Arvid, 1997. Matkulturen i jämförande perspektiv i 1700-talets Norrland. I: Bö, Sigrid, Nordby, Guro (red) "Maten meir enn föda". Rapport fra et seminar om mattradisjoner. Arendala, 25-26 okt 1996.

Bringéus, Nils-Arvid, 1998. Om feta prostar och runda ostar. Gastronomisk kalender 1999, sid 24-45.

Bringéus, Nils-Arvid, 1991. Det skånska saltmatsfatet. Hemslöjden 1999/1, sid 19-20.

Bringéus, Nils-Arvid, 1998. On marzipan ans Pastries. /recension av/ Christa Pieske, Marzipan aus Lübeck. Der süsse einer alten Hansestadt, Lübeck 1998. Ethnologica Scandinavica, 1999, sid 202-204.

Bringéus, Nils-Arvid, 1999. Dryckesmönstret på Linnés tid. Spiritus. Skriftserie från Vin & Sprihistoriska museet, nr 1, 1999, sid 14-23.

Bringéus, Nils-Arvid, 1999. Pristal vid symposium kring svensk alkoholkultur den 23 november 1998. Spiritus. Skriftserie från Vin & Sprihistoriska museet, nr 1, 1999, sid 12-13.

Bringéus, Nils-Arvid, 1999. Lingonen i det svenska folkhemmet. Gastronomisk kalender 2000, sid 73-100.

Bringéus, Nils-Arvid, 1999. Årets festdagar. Lund: Carlssons.

Bringéus, Nils-Arvid, 2000. Gästgiveriet i Örkelljunga. Skrifter utgivna av Örkelljunga Hembygdsförening, nr 31, 2000, 187 sidor.

Bringéus, Nils-Arvid. Herrskap och hushållning i Kiviks Äsperöd.

Bringéus, Nils-Arvid, 2000. Der Krönungsochse in Deutschland und Schweden während der Grossmachtzeit. In: Rikke Peterson (hrsg) Damals, als Schweden eine Grossmacht war... Land Leute zur Zeit des Westfälischen Friedens. Skandinavistik. Sprache - Litteratur - Kultur. Münster-Hamburg-Londen: LIT Verlag.

Bringéus, Nils-Arvid, 2000. Matlandet Skåne. Mandelgaven. Den jyske Historiker, Julenummer 2000, sid 18-24.

Bringéus, Nils-Arvid, 2000. Ethnological Food conferences 1970-1998. Ideas and Routes for European collaboration. In: Patricia Lysaght (ed) Food from Nature, Attitudes, Strategies and Culinary Practices. Proceedings of the 12th Conference of the International Commission for Ethological Food Research, Umeå and Frostviken, Sweden , 8-14 June, 1998. Uppsala: Gustav Adolfsakademien.

Bringéus, Nils-Arvid, 2000. The Red Gold of the Forest. In: Patricia Lysaght (ed) Food from Nature, Attitudes, Strategies and Culinary Practices. Proceedings of the 12th Conference of the International Commission for Ethological Food Research, Umeå and Frostviken, Sweden, 8-14 June, 1998. Uppsala: Gustav Adolfsakademien.

Bringéus, Nils-Arvid, 2001. Man, Food and Milieu. A Swedish Approach to Food Ethnology. In association with the European Ethnological Research Centre the National Museums of Scotland and the School of Scottish Studies, University of Edinburgh. Edinburgh: Tuckwell Press.

Bringéus, Nils-Arvid, 2001. Julhögar. Gastronomisk kalender 2002, sid 16-26.

Bringéus, Nils-Arvid, 2002. Christmas stacks in Food and celebration. I: Lysaght, Patricia (ed.) From fasting to feasting. Ljubljana: Zalozba ZRC.

Bringéus, Nils-Arvid, 2002. Smokerings. Notiser om rökning av fisk och kött. Gastronomisk kalender 2003. Stockholm.

Bringéus, Nils-Arvid, 2003. Matberedning. I: Bringéus, Nils-Arvid. Arbete och redskap. Femte omarbetade upplagan. Stockholm: Carlssons.

Bringéus, Nils-Arvid, 2005. Bondbönor. I: Gastronomisk kalender 2006.

Bringéus, Nils-Arvid. 2004. Anders Salomonsson 1946-2004. Ethnologia Scandinavica. - 0348-9698. ; 2004(34), s. [130] : ill.

Bringéus, Nils-Arvid. Det skånsk-danska väddelöbet fastlagsmåndag Ingår i: Tankar från baslinjen : humanister om idrott, kropp och hälsa : festskrift till Mats Hellspong. - 91-7139-748-5 ; S. 94-102 : ill.

Bringéus, Nils-Arvid. 2005. Julstugor och sommarlag : om ungdomens nöjesliv i Skåne i gången tid. Stockholm : Carlsson. ISBN 91-7203-654-0.

Bringéus, Nils-Arvid. 2007. Livets högtidsdagar. (Ny, rev. utg.) Stockholm : Carlsson, ISBN 978-91-7331-088-8

Bringéus, Nils-Arvid. 2007. Hur julkrubban kom till Sverige. Mistelås : Mistelås församling. Sid. 24-28

Bringéus, Nils-Arvid. 2007. Festfirande i Kalmar län året runt. Ingår i: Kalmar län (Kalmar. 1963). - 0451-2715. ; 2007, s. 8-37 : ill.

Bringéus, Nils-Arvid. 2009. Den skånska smaken : gångna tiders matvanor i Skåne. Stockholm : Carlsson i samarbete med Skåneländska gastronomiska akademien
Serie: Skåneländska gastronomiska akademiens skriftserie, 1401-1263 ; 4
ISBN 978-91-7331-213-4

Tomas Drejing

Drejing, Thomas, Johansson, Bengt W, 2002. Hur man njuter av livet på ett hjärtvänligt sätt. Stockholm: Carlssons.

IngaLill Hall

Hall, IngaLill, 1996. Butiksprojekt "Maten i Skåne" 1994 - 1996.

Hall, IngaLill, Danfors, Sigyn,1997. Demonstration i butik. En kartläggning av läget 1996. Uppsala: Livsmedelsverket.

Gunnel Haller

Haller, Gunnel, 1987. Matkultur i Blekinge. Karlskrona: Eget Förlag.

Jan Hedh

Hedh, Jan, Andersson, Klas, 1998. Desserter. Stockholm: Rabén & Prisma.

Hedh, Jan, Johansson, Magnus, 2000. Smakfull magi. 10 recept på desserter. Stockholm: Arla och Dessertakademin.

Hedh, Jan, 2001. Sinnenas trädgård. 10 recept på desserter. Stockholm: Arla och Dessertakademin.

Hedh, Jan, 2001. Älskade choklad : desserter, petit fourer och praliner. Stockholm: Arla och Dessertakademin.

Hedh, Jan, Andersson, Klas, 2002. Chokladpassion. Stockholm: Prisma.

Hedh, Jan, 2002. Frestelser: Jan Hedhs bästa recept på bröd, suffléer, petit fourer och läckra desserter. Västerås: ICA.

Hedh, Jan, Andersson, Klas, 2004. Bröd. Stockholm: Prisma.

Hedh, Jan, Andersson, Klas, 2005. Choklad. Mer av det goda. Stockholm: Prisma.

Stefan Holmström

Sveriges Bästa Bord. (Stefan Holmström redaktör), Stiftelsen Sveriges Bästa Bord, 1992 - 2005.

Nyhuus-Wirén, UllaMi, 1996: Hallands kokbok. Halmstad: Hallandsposten. (Medverkan av Stefan Holmström).

Holmström, Stefan, 1999. Det goda söta. Västerås: ICA.

Holmström, Stefan, Harrysson, Peter, 2005. Mat på riktigt: husmanskost på vårt sätt. Stockholm: Prisma.

Holmström, Stefan, 2005. Smak av Halland. Västerås: ICA.

Sven-Olof Isacsson

Isacsson, SO, 1985 Health for all in Europe. Scand J Soc Med. 1985;13 (4):135-6.

Isacsson, SO, Hansson, BS, Janzon, L, Lindell, SE, Steen, B., 1987. Methods to assess alcohol consumption in 68-year-old men: results from the population study 'Men born in 1914' Malmo, Sweden. Br J Addict. 1987 Nov;82(11):1235-44.

Isacsson, SO, Lindbladh, E, Lyttkens, CH, Hansson, BS, Östergren, P, Lindgren, B., 1996. An economic and sociological interpretation of social differences in health-related behaviour: an encounter as a guide to social epidemiology. Soc Sci Med. 1996 Dec;43(12):1817-27.

Isacsson, S-O, Krasnik, A, 2000. Sound and unsound around the Sound. A congress report on health differences between Denmark and Sweden. Tidsskr Nor Laegeforen. 2000 Jun 30;120(17):1980-4.

Isacsson, SO, 2000. Alkohol, hälsa och lagstiftning. I: Johansson, Bengt W, Salomonsson, A. Våra drycker till vardag och fest. Stockholm: Carlssons.

Isacsson, S-O, Lindblad, U, 2001. Development of hypertension: implications for primary prevention Lancet. 2001 Nov 17;358(9294):1659.

Isacsson, SO, Dauben, HP, Forde, OH, Loud, ML, Paccaud, F, Sanchez, E, Steiger, TS, 2002. Health promotion and disease prevention as a complement to community health indicators. Working group 1. Int J Technol Assess Health Care. 2002 Spring;18(2):238-72.

Isacsson, S-O, Lindström, M, Merlo, J. Increasing prevalence of overweight, obesity and physical inactivity: two population-based studies 1986 and 1994. Eur J Public Health. 2003 Dec;13(4):306-12.

Sven-Olof Isacsson skriver även regelbundet i Tidningen Prosana: Egenvård- vetenskapligt visat. Några titlar under åren 2003-2005:
Det bästa "mineralvattnet" finns i frukt.
Vad bestämmer hälsan?
Ölmage, tarmterrorister och kalla fötter.
Vattenpimplande, grillning och lakritsmissbruk.

Isacsson Sven-Olof . 2005. Det bästa "mineralvattnet" finns i frukt. Edita Västra Aros, Västerås.

de Smet P, Sans S, Dramaix M, Boulenguez C, de Backer G, Ferrario M, Cesana G, Houtman I, Isacsson SO, Kittel F, Ostergren PO, Peres I, Pelfrene E, Romon M, Rosengren A, Wilhelmsen L, Kornitzer M. Gender and regional differences in perceived job stress across Europe. Eur J Public Health. 2005 Oct;15(5):536-45. Epub 2005 Jul 21.

Ostergren PO, Hanson BS, Balogh I, Ektor-Andersen J, Isacsson A, Orbaek P, Winkel J, Isacsson SO; Malmö Shoulder Neck Study Group. Incidence of shoulder and neck pain in a working population: effect modification between mechanical and psychosocial exposures at work? Results from a one year follow up of the Malmö shoulder and neck study cohort. J Epidemiol Community Health. 2005 Sep;59(9):721-8.

Isacsson Sven-Olof . 2006. Myndigheter, experter och jäv. Edita Västra Aros Västerås.

Rosvall M, Ostergren PO, Hedblad B, Isacsson SO, Janzon L, Berglund G. Socioeconomic differences in the progression of carotid atherosclerosis in middle-aged men and women with subclinical atherosclerosis in Sweden. Soc Sci Med. 2006 Apr;62(7):1785-98. Epub 2005 Sep 19.

Gummesson C, Isacsson SO, Isacsson AH, Andersson HI, Ektor-Andersen J, Ostergren PO, Hanson B; Malmö Shoulder-Neck Study group. The transition of reported pain in different body regions--a one-year follow-up study. BMC Musculoskelet Disord. 2006 Feb 23;7:17.

Kornitzer M, deSmet P, Sans S, Dramaix M, Boulenguez C, DeBacker G, Ferrario M, Houtman I, Isacsson SO, Ostergren PO, Peres I, Pelfrene E, Romon M, Rosengren A, Cesana G, Wilhelmsen L. Job stress and major coronary events: results from the Job Stress, Absenteeism and Coronary Heart Disease in Europe study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Oct;13(5):695-704.

Chaix B, Isacsson SO, Råstam L, Lindström M, Merlo J. Income change at retirement, neighbourhood-based social support, and ischaemic heart disease: results from the prospective cohort study "Men born in 1914". Soc Sci Med. 2007 Feb;64(4):818-29. Epub 2006 Nov 28.

Canivet C, Ostergren PO, Choi B, Nilsson P, af Sillén U, Moghadassi M, Karasek R, Isacsson SO. Sleeping problems as a risk factor for subsequent musculoskeletal pain and the role of job strain: results from a one-year follow-up of the Malmö Shoulder Neck Study Cohort. Int J Behav Med. 2008;15(4):254-62.

Isacsson Sven-Olof, Arver Stefan, Elmståhl Sölve, Sjöberg Nils-Otto. 2008. Fighting aging with Prevention. Svenska Läkaresällskapets Berzeliussymposium : The aging male. Malmö sept 2208. ISBN 978-91-977356-3-6.

Bengt W Johansson

Johansson, Bengt W, 1988. Biologiska strövtåg. Ystad: Kiviksgården AB.

Johansson, Bengt W, 1989. Hjärtdoktorns gastronomiska strövtåg. Vänersborg: Bergh & Bergh.

Johansson Bengt W, Börjesson Anders, 1995. Hjärtat mitt, en bok om hjärtinfarkt. Stockholm: Carlssons.

Johansson, Bengt W, 1995. Kosthållet och dess relation till de vanligaste sjukdomstillstånden. Svensk Cardiologi, 1, sid 6-9, 1995.

Johansson, Bengt W, 2000. Medicinska strövtåg med goda biverkningar. Malmö: Kiviksgårdens förlag.

Johansson, Bengt W, Drejing, Thomas, 2002. Hur man njuter av livet på ett hjärtvänligt sätt. Stockholm: Carlssons.

Johansson, Bengt W, 2010. Gudaspis för hjärtat. Olivolja, vitlök, vin och choklad. Stockholm: Carlssons förlag.

Håkan Jönsson

Jönsson, Håkan, 2001. Den gröna slaktaren. Kulturella Perspektiv 3/2001.

Jönsson, Håkan, 2002. Matupplevelser. I: O'Dell, T. (red) Upplevelsens materialitet. Lund: Studentlitteratur.

Jönsson, Håkan, 2002. Region på Purepak NordNytt 1/2002.

Jönsson, Håkan, 2004. Food in an experience economy. I: Lysaght, Patricia (ed.) Changing Tastes. Food culture and the processes of industrialization. Basel: Verlag der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde.

Jönsson, Håkan, 2005. Mjölk. En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi. Stockholm/Stehag: Brutus Östling Bokförlag Symposion.

Jönsson, Håkan, Lagnevik, Magnus, Lindén, Anna-Lisa, Nyberg, Maria, Sjöberg, Klas, Svederberg, Eva, 2005. Mat hälsa och oregelbundna arbetstider. Research Reports in Sociology 2005:1. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds Universitet.

Jönsson, Håkan, Burstedt, Anna, Fredriksson, Cecilia, (red.) 2005. Mat. Genealogi och gestaltning. Lund: Studentlitteratur.

Jönsson, Håkan, 2005. A Land of Milk and Money. The Dairy Counter in an Economy of Added Values. I: Löfgren, O. Willim, R. (eds.). Magic, Culture and the New Economy. Oxford: Berg.

Jönsson, Håkan, Nyberg, Maria 2005. "Matkulturer på arbetsplatserna". I: Jönsson, Håkan, Lagnevik, Magnus, Lindén, Anna-Lisa, Nyberg, Maria, Sjöberg, Klas, Svederberg, Eva, Mat hälsa och oregelbundna arbetstider. Research Reports in Sociology 2005:1. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds Universitet.

Jönsson, Håkan, 2005. "Svensk Mjölk". I: Jönsson, Håkan, Burstedt, Anna, Fredriksson, Cecilia (red.) Mat Genealogi och gestaltning. Lund: Studentlitteratur.

Jönsson, Håkan, 2006. Unikaboxens död. Om arbetsplatsmåltidens förändringar på en flexibel arbetsmarknad. I: Mats Hellspong (red). Festmåltid och vardagsmat Kgl Gustav Adolfs-akademiens Acta-serie. Uppsala.

Jönsson, Håkan, 2006. Bland grytorna på Grand. I: Hagström, Charlotte; Hugoson, Marlene, Nordström, Annika. Nu gör vi jul igen. Göteborg: SOFI.

Jönsson, Håkan, 2006. Den svenska mjölkpropagandan. Forskning och framsteg 3/2006.

Jönsson, Håkan, 2006. Bjud på en historia till maten. Magasin Årets Kock 2006.

Jönsson, Håkan, 2006. Lokal matproduktion i en global upplevelseekonomi. Livsmedel i Fokus 5/2006.

Jönsson, Håkan, Jönsson Bodil 2007. Tio tankar om mat. Stockholm: Brombergs.

Jönsson, Håkan 2007.  Artiklar för Arlahistorien:
Artikel 65. Från Mjölkpropagandan till Mjölk är livet
Artikel 69. Naturligt att dricka mjölk - myt eller fakta?
Artikel 70. Ekologins frammarsch
Finns att läsa på: www.naringslivshistoria.se/templates/Arla

Jönsson, Håkan & Sarv, Hans 2008. Framsyn för regional tillväxt. Exemplet Innovation i Gränsland. Lund, Skånes Livsmedelsakademi. Tillgänglig på: www.livsmedelsakademin.se .

Jönsson, Håkan & Sarv, Hans 2008. Om konsten att bygga en framtid. Lund, Skånes Livsmedelsakademi. Tillgänglig på: www.livsmedelsakademin.se .

Jönsson, Håkan & Sarv, Hans 2008. On the Art of Shaping Futures. Lund, Skånes Livsmedelsakademi. Tillgänglig på: www.livsmedelsakademin.se .

Jönsson, Håkan, Tellström, Rickard, Lindqvist, Daniel, 2008. Studenter om sina universitets- och högskolestudier i gastronomi: sammanställning av enkätundersökning genomförd under 2007 med studenter från gastronomiutbildningarna vid Restauranghögskolorna vid Örebro Universitet och Umeå Universitet Uppsala.

Jönsson, Håkan 2008. ’Att plocka potatis i upplevelseekonomin’ I: Fjellström, Christina (red) Gastronomisk Forskning. Stockholm: Gastronomiska Akademien.

Jönsson, Håkan, Tellström, Richard 2008. ’Gastronomi i Kunskapssamhället’. I: Fjellström, Christina (red) Gastronomisk Forskning. Stockholm: Gastronomiska Akademien.

Jönsson, Håkan, Lareke, Anders, 2008. Matrundan - en modell för utveckling av den kulinariska turismen i Skåne. Lund: Ideon agro food.

Frykfors, C-O., Jönsson, H. 2009. Reframing the Multilevel Triple Helix in a Regional Innovation System: A case of systemic foresight and regimes in renewal of Skane’s food industry. Paper presented at the VIIth International Triple Helix Conference, Glasgow, Scotland, 17-19 June 2009.

Jönsson, Håkan, 2009: "Skane Food Innovation Network. A Cluster for Organic Growth". Proceedings from the International Conference on Organic Food, Uljin, Korea, 22-24 july 2009.

Ann Vibeke Knudsen

Knudsen, Ann Vibeke, 1986. Bornholmske Andelsmejerier. Rønne: Bornholms museum.

Knudsen, Ann Vibeke, 1991. Om Havekultur på Bornholm. Rønne: Bornholms museum.

Knudsen, Ann Vibeke, 1991. Bornholmernes mad, en kulturhistorisk kogebog. Rønne: Bornholms museum 1991, 5 oplag 1998.

Knudsen, Ann Vibeke, 1995. Bornholmske Kvinders husflid. Rønne: Bornholms museum, 1995.

Knudsen, Ann Vibeke, 1999. Bornholms Gamle Kirker. Rønne: Bornholms museum.

Gunnel Larsson

Mat i Halland. Halmstad: Hallands Nyheter, Ungdomsringen i Halland & Hallands Läns Hushållningsällskap. (Medverkan av Gunnel Larsson).

Nyhuus-Wirén, UllaMi, 1996. Hallands kokbok. Halmstad: Hallandsposten 1996. (Medverkan av Gunnel Larsson).

Hushållningssällskapen, 1996. Hjälpreda för ovana hushållare. 1996. (Medverkan av Gunnel Larsson).

Lars Lendrop

Lendrop, Lars, Pettersson, Einar, 1968. Herrarnas bildkokbok. Stockholm: Åhlén & Åkerlund.

Sven-Olle R Olsson

Olsson, Sven-Olle R, 1977: Kvass. Gastronomisk kalender 1978, sid 94-115.

Olsson, Sven-Olle R, 1979: Igelkott som föda. Gastronomisk kalender 1980, sid 37-59.

Olsson, Sven-Olle R, 1993. Skånelands flagga. Historia och historier bakom den rödgula korsflaggan. Marieholm 1993.

Olsson, Sven-Olle R, 1993: Blott Sverige svenska kräftor har. Gastronomisk kalender 1994, sid 41-45.

Olsson, Sven-Olle R, 1998. Skånsk matkultur. I: Renässans för Skåne. Kristianstad: Region Skåne, 1998, sid 118-127.

Olsson, Sven-Olle R, 1998. Skåneländska Gastronomiska Akademien. Gastronomisk kalender 1999, sid 134-140.

Olsson, Sven-Olle R, 2002. Skåneländska Gastronomiska Akademien. I: Meurling, P. (red.) Lite Grand om mat och dryck. Lund: Grand Hotel i Lund, sid 130-135.

Olsson, Sven-Olle R, 2003. Beer. Origins and Ancient History. In: Encyclopedia of Food and Culture (Editor in Chief Solomon H Katz). New York: Charles Scribner's Sons, p 171-175.

Olsson, Sven-Olle R, 2003. Beer. From Late Egypian Times to the Nineteenth Century. In: Encyclopedia of Food and Culture (Editor in Chief Solomon H Katz). New York: Charles Scribner's Sons, p 176-178.

Olsson, Sven-Olle R, 2003. Beer. The twentieth Century. In: Encyclopedia of Food and Culture (Editor in Chief Solomon H Katz). New York: Charles Scribner's Sons, p 178-181.

Olsson, Sven-Olle R, 2003. Beer, Production and Social Use. In: Encyclopedia of Food and Culture (Editor in Chief Solomon H Katz). New York: Charles Scribner's Sons, p 182-191.

Olsson, Sven-Olle R, 2003. Fermented Beverages other than Wine and Beer. In: Encyclopedia of Food and Culture (Editor in Chief Solomon H Katz). New York: Charles Scribner's Sons, 631-634.

Olsson, Sven-Olle R, 2005. Vad är gemensamt för gastronomi, mat- och måltidskunskap, konst och vetenskap? I: Måltiden i framtiden II: symposium om mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 februari 2004 (red Jan- Öjvind Swahn). Kristianstad: Högskolan Kristianstad, sid 11-21.

Olsson, Sven-Olle R, 2005: Skånska profilprodukter med hänsyn till dagens primärproduktion och till den skånska traditionella matkulturen, en preliminär översikt. En utredning utförd på uppdrag av Näringslivsenheten, Region Skåne 2005. Pdf fil sid 1-95, www.skga.nu.

Olsson, Sven-Olle R, 2006: Anders Salomonsson och Skåneländska Gastronomiska Akademien: Festmåltid och vardagsmat: Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3-4 juni 2005 (red Mats Hellsprong). Acta Academiae Gustavi Adolphi 93. Uppsala 2006, sid 17-21.

Olsson, Sven-Olle R, 2007: Måltider och minnen: Mat - minnen och menyer av Skånska Akademien. (red Helmer Lång). Artograf förlag, Simrishamn, sid 70-86.

Olsson, Sven-Olle R, 2007: Gårillen: en skånsk matsymbol: Människan och faunan. Etnobiologi i Sverige 3 (red Håkan Tunon & Urban Emanuelsson). Wahström & Widstrand, Uppsala, sid 46.

Olsson, Sven-Olle R, 2007: Tamsvin och svinslakt: Människan och faunan. Etnobiologi i Sverige 3 (red Håkan Tunon & Urban Emanuelsson). Wahström & Widstrand, Uppsala, sid 133-136.

Olsson, Sven-Olle R, 2007: Fladdermöss: Människan och faunan. Etnobiologi i Sverige 3 (red Håkan Tunon & Urban Emanuelsson). Wahström & Widstrand, Uppsala, sid 174-175.

Olsson, Sven-Olle R, 2007: Igelkott: Människan och faunan. Etnobiologi i Sverige 3 (red Håkan Tunon & Urban Emanuelsson). Wahström & Widstrand, Uppsala, sid 186-187.

Olsson, Sven-Olle R, 2010 : En tids- och smakresa med Skåneländska Gastronomiska Akademien, Gastronomisk Kalender 2011, Norstedts, sid 116-126.

Anna-Greta Persson

Persson, Anna-Greta, 1980. Mat i Skåne. Lund: Signum.

Wilhelm Pieplow

Pieplow, Wilhelm, Arenhill, Åke, Jernbeck, Mie, 1998. Årstidernas Mat. Höganäs: Bra Böcker.

Helmut Prössel

Prössel, Helmut, 2002. Berättelser från köket & klassisk mat. Smygehamn: Wallgård.

Anders Salomonsson

Salomonsson, Anders, 1984. Grönsaker i Sverige förr och nu. Grönsaker från jord till bord. I: Forskare skriver för konsumenter. Lund. 1984, sid 7-12.

Salomonsson, Anders, 1987. Mera än mat (red samt förf). Stockholm: Carlssons.

Salomonsson, Anders, 1987. Funderingar kring McDonald´s. I: Lund sett från vänster. Lund: VPK.

Salomonsson, Anders, 1989. Hälsosyn, jogging och kostmedvetenhet. I: Philiphsson, M, Uddenberg, N. (red.) Hälsa som livsmening. Stockholm: FRN/SALFO.

Salomonsson, Anders, 1991. Svensken och kräftorna. Sommarfinal och nationell rit. I: Frykman, Jonas, Löfgren, Orvar (red) Svenska vanor och ovanor. Stockholm: Natur och Kultur.

Salomonsson, Anders, 1992. När pizzan kom till Halmstad. Om efterkrigstidens mat och matens uttryckskraft. I: Bergstrand, U. (red) Så åt man förr. Stockholm: Alfabeta.

Salomonsson, Anders, 1992. Hembryggt öl och dricka. I: Genrup, K (red): Mat och måltidsseder på Gotland. Visby: Guteböcker.

Salomonsson, Anders, 1994. Milk and Folk Belief: With Examples from Sweden. I: Lysaght, P. (ed) Milk and Milk Products. From Medieval to Modern Times. Edinburgh: Canongate Academic.

Salomonsson, Anders, 1994. Pitepalt, värmlandskorv och äggakaka. Om mat, regioner och regional mat. I: Blomberg, B & Lindquist, S-O (red) Den regionala särarten. Lund: Studentlitteratur.

Salomonsson, Anders, 1995. Till bords. I glädje och sorg. Fataburen 1995. Sid 55-76 Stockholm: Nordiska museet och Skansen.

Salomonsson, Anders & Hellhager, Sam, 1995. Skånsk mat & kultur. Stockholm: Arena. Med förord av Sven-Olle R Olsson.

Salomonsson, Anders, 1996. Matens symbolkraft. Gastronomisk kalender 1997, sid 92-103.

Salomonsson, Anders, 1998. Ett antal artiklar om julen I: Skånska julmysterier, utgiven av Skånska Deckarsällskapet. Lund: Boströms.

Salomonsson, Anders, 1998. Mat som kulturbärare. I: Kjaersgaard, E, Boysen J (red). Det daglige bröd - till bords i historien. Köbenhavn: Foreningen Norden.

Salomonsson, Anders, 1998. Tron, hälsorörelsen och matattityderna. Gastronomisk kalender 1999, sid 75-90.

Salomonsson, Anders (red), 1999. Svenskt bondeliv. Livsform och yrke. Lund: Studentlitteratur.

Salomonsson, Anders, 2001. De svenska kräftorna. I: Svanberg, I. (red) Etnobiologi i Sverige. Människan och naturen. Stockholm: Wahlström och Widstrand.

Salomonsson, Anders, Hellhager, Sam, 2001. Året om med skånsk mat och kultur. Stockolm: Arena.

Salomonsson, Anders, Hellhager, Sam, 2001. Food & Folklife. All the year Round in Southern Sweden. Stockholm: Arena.

Salomonsson, Anders, 2002. Mat för herrskap och vanligt folk. I: Nilsson, Sten Åke. Slotten & landskapet. Skånska kulturmiljöer. Stockholm: Prisma.

Helena Sandberg

Sandberg, Helena, 2004. Medier & fetma: en analys av vikt. (Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen. Lund Studies in Media and Communication no 8). Lund: Lunds universitet, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.

Sandberg, Helena, 2004. Varför gör de inte som vi säger?. I: Johansson, B (red.). Forskare klargör: Myter om maten (s. 203-213). Stockholm: Formas.

Sandberg, Helena & Palm, Lars. 2004. Strategier för hälsokommunikation och deras användbarhet. En genomgång av forskningsläget. (del av slutrapport publicerad som webbdokument (pdf-fil): Regeringsuppdrag om hälsoinformation och hälsokommunikation. Statens Folkhälsoinstitut: Stockholm.

Sandberg, Helena, 2005. Medier som arena för hälsokommunikation. Nordicom Information; 2:05, s. 27-37.

Sandberg, Helena. 2006. Välkommen till professor Godis. En studie om reklam, ohälsosam mat och barn. Media and Communication Studies Research Reports, 2006:1. Lund: Lunds universitet.

Sandberg, Helena. 2006. Reklam ohälsosam mat och barn: Kartläggning av livsmedelsreklam. Delrapport 3 TV-reklam. Sveriges Konsumentråd: Stockholm. Publicerad på webben (pdf).

Sandberg, Helena. 2006. Reklam ohälsosam mat och barn: Kartläggning av livsmedelsreklam. Delrapport 2 Internetreklam. Sveriges Konsumentråd: Stockholm. Publicerad på webben (pdf).

Sandberg, Helena. 2006. Reklam ohälsosam mat och barn: Kartläggning av livsmedelsreklam. Delrapport 1 Direktreklam och serietidningar. Sveriges Konsumentråd: Stockholm. Publicerad som pdf på webben.

Sandberg, Helena. 2006. "Familjen Smågodis, Doglass och tigerligan: kommersiella matbudskap riktade till barn". Vetenskapssocieteten i Lund Årsbok 2006. (2006: 74-93) Kristianstad.

Sandberg, Helena. 2007. "Media, reklam och fetma". I Charlotte Löndahl (red.) Fetma - vår tids nya folksjukdom? (s. 98-106). Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS: Stockholm.

Sandberg, Helena. (2007) Marknadsföring av ohälsosam mat riktad till barn - slutrapport. (Nr 2007:3). Sveriges konsumenter: Stockholm. Publicerad på webben. (pdf)

Sandberg, Helena. (2007) Marketing of unhealthy food to children. In Conference proceedings to "Towards a new consumer. Towards a new consumer policy". The Nordic Consumer Policy Conference, Helsinki, 3-5 October, 2007.

Sandberg, Helena. (2007). "A Matter of Looks: The Framing of Obesity in Four Swedish Daily Newspapers". European Journal of Communication Research. Vol.32, issue 4: 447-472.

Sandberg, Helena & Ekström Louise. 2007. Söt reklam och feta ungar. Nordiska Ministerrådet: Köpenhamn.

Dahlgren, Peter & Sandberg, Helena. 2007. "La construction de l’obesité dans l’espace publique suédois". Question de Communication (11; 33-49).

Cronqvist, Marie & Sandberg, Helena. (red.) 2008. Tempo - om fart och det föränderliga. Makadam förlag: Stockholm.

Sandberg, Helena. 2008 Prinsessmuffins och chokladägg - en analys av livsmedelsreklam. Nordiska Ministerrådet: Köpenhamn.

Sandberg, Helena. 2009. "Den missnöjda kvinnokroppen" I G. Jarlbro & C. Erlanson-Albertsson (red.) Kvinnors hälsa: fakta och myter. Studentlitteratur: Lund.

Sandberg Helena. 2010. "Media consumers, media consumption and the Nordic Mediascapes". I Karin Ekström (red.) Consumer behavior - A Nordic perspective. Studentlitteratur: Lund.

Sandberg, H. (red.) (2010). "Reklam funkar... men inte på mig." Unga, marknadsföring och internet. Nordiska ministerrådet: Köpenhamn (med bidrag från Kerstin Gidlöf och Nils Holmberg).

Sandberg, H. (red.) (2010). "Skåne, mat och medier". Lund/Malmö:Lunds universitet/Skånes livsmedelsakademi.

Jan-Öjvind Swahn

Swahn, Jan-Öjvind, 1991. Boken om kryddor. Historien om kryddornas ursprung, bruk & egenskaper. Stockholm: Prisma. (Även engelsk, finsk, norsk, tysk och fransk upplaga.)

Swahn, Jan-Öjvind, 1992. La cocina sueca - recuerdos de en ambiente frugal. I: Dahlberg, Hans (Red), Suecia - luz de la inspiración. Höganäs: Bra böcker.

Swahn, Jan-Öjvind, 1989-1996. Artiklar om mat och dryck i Nationalencyklopedien, 1-20.

Swahn, Jan-Öjvind, 1996. Baklore. I: Icke mat allenast. En vänbok till Carl-Jan Granqvist. 1946-1996. Örebro: Kulinariska Sällskapet.

Swahn, Jan-Öjvind, 1996. Vad är en fest? I: Fester och högtider i Norden. Helsingfors: Nordiska Språk- och Informationscentret. Rapport 46, sid 7-21.

Swahn, Jan-Öjvind, 1996. Kärleksmåltider. Gastronomisk kalender 1997, sid 59-71.

Swahn, Jan-Öjvind, Ström, Susanne, Lönnbom, Ingemar, 1997. Med smak av Blekinge. Mat människor och miljöer. Karlskrona: Blekinge museum (Medverkan även av Sven-Olle R Olsson, som tillsammans med Tullan Gunér skrivit förordet).

Swahn, Jan-Öjvind, 1997. Matsägner. Gastronomisk kalender 1998, sid 122-128, 1997.

Swahn, Jan-Öjvind, 1998. Förord till och faktagranskning av: Grimlund, Inger, Halling, Björn & Fréson, Robert. Det goda Sverige. Stockholm: Page One Publishing.

Swahn, Jan-Öjvind, 1998. Kunde Cajsa Warg vispa grädde? Gastronomisk kalender 1999, sid 98-110.

Swahn, Jan-Öjvind, 1999. Mat-historisk uppslagsbok. Mat och dryck från antikens kök till Absolut Vodka. Bromma: Ordalaget Bokförlag.

Swahn, Jan-Öjvind, 2000. Fast food fordom. I: Snabbmat som gastronomisk utmaning. Stockholm: Svenska Läkaresällskapet.

Swahn, Jan-Öjvind, 1999. Kockuniformens historia - ett långtifrån uträtat frågetecken. Gastronomisk kalender 2000, sid 118-125.

Swahn, Jan-Öjvind, 2000. Fil, fläsk och falukorv. Svenska mattraditioner genom tiderna. Lund: Historiska media.

Swahn, Jan-Öjvind, 2000. Sverige. Svensk Køkken. Den store danske encyklopædi.

Swahn, Jan-Öjvind, 2000. En tallrik frukosthistoria. Gastronomisk kalender 2001, sid 17-25.

Swahn, Jan-Öjvind, 2000. Folk i fest - traditioner i Norden. Föreningen Nordens årsbok 2000.

Swahn, Jan-Öjvind, 2000. En bok om Mårtens gås. Höganäs: Globograf.

Swahn, Jan-Öjvind: Dyngdans, bykråka och höstedöns. Om allmogens arbetsfester. I: Swahn, Jan-Öjvind (red). Tidernas fester. Lund: Historiska media.

Swahn, Jan-Öjvind, 2001. An Ode to the Crayfish. Sweden & America. Fall 2001, sid 26-27. New York.

Swahn, Jan-Öjvind, 2001. Mårtensgås. Sydsvenska gastronomers skyddshelgon. Sweabladet (Athen) 2001, h 2, sid 16-18.

Swahn, Jan-Öjvind, 2001. Julens drycker. Gastronomisk kalender 2002, s.36-52.

Swahn. Jan-Öjvind, 2001. La cuisine suédoise d'aujourd'hui et d'autrefois. La Lettre (Paris), Printemps-été 2001, s 2-5. Académie internationale de la gastronomie.

Swahn, Jan-Öjvind, 2002. Spettkakan - en väl assimilerad invandrare i Skåne. Bonus 2002, h 1, sid 16.

Swahn, Jan-Öjvind, 2002. Skånska gillen i gamla dar I: Meurling, P.(red.) Lite Grand om mat och dryck. Lund: Grand Hotel i Lund.

Swahn, Jan-Öjvind, 2002. Punsch! Du gudalika gåva! : en svensk nationaldrycks öden och äventyr Gastronomisk kalender 2003, s 110-129.

Swahn, Jan-Öjvind, 2002. En medeltida kräftskiva en famille. Några kulinarisk-farmakologiska funderingar kring en handskriftsillumination från 1400-talet. I: Årets svenska måltidslitteratur 2002. Grythyttan: Måltidsakademin.

Swahn, Jan-Öjvind, 2002. Matens historia. (Historia B för gymnasiet). Stockholm: Natur och kultur.

Swahn, Jan-Öjvind, 2002. Choklad. Populär historia 2002:7, s 30-35.

Swahn, Jan-Öjvind, 2003. Smörgåsbordets dolda rötter. Gastronomisk kalender2004 s 24-34.

Swahn, Jan-Öjvind, 2003. Mathistorisk uppslagsbok. 2., rev. och utök. uppl. Bromma: Ordalaget.

Swahn, Jan-Öjvind & Grill, Claes (kommenterat och redigerat) 2003. June di Schino. Tre banketter till drottning Kristinas øra år 1668. Stockholm: Gastronomiska akademien. (Gastronomiska akademiens bibliotek vol 4)

Swahn, Jan-Öjvind, 2004. Andligt och adligt i svensk osttradition. Gastronomisk kalender 2005, s 7-20.

Swahn, Jan-Öjvind (red.) 2005. Måltiden i framtiden II : Symposium om mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 februari 2004. Kristianstad: Högskolan Kristianstad.

Swahn, Jan-Öjvind, 2005. Stora julboken. Bromma: Ordalaget.

Swahn, Jan-Öjvind, 2005. På krogrond i Stockholm för hundra år sedan. Gastronomisk kalender 2006, s 80-91.

Swahn, Jan-Öjvind, 2005. Mat och dryck från öst. Några inslag på vårt traditionella bord. I: Hellström, Mats (red.) Östersjömat. Treditioner, recept och matkultur. Stockholm: Carlssons.

Swahn, Jan-Öjvind. 2006. Änglar. Bromma: Ordalaget. ISBN 91-85465-03-8.

Swahn, Jan-Öjvind. 2006. Klassiska symboler: en uppslagsbok. Bromma : Ordalaget. ISBN 91-85465-01-1.

Swahn, Jan-Öjvind. 2006. Boken om kryddor [Talbok (CD-R)]: historien om kryddornas ursprung, bruk & egenskaper. [botanisk faktagranskning: Ingvar Nordin]. Enskede: TPB. Svenska 1 CD-R (7 tim., 22 min.)

Fakstorp, Jørgen & Swahn, Jan-Öjvind (2006) Fiskenavne : tabeloversigt over navnene på de vigtigste spisefisk, krebs- og bløddyr fra nordlige farvande på dansk, latin, svensk, engelsk, fransk, tysk, finsk, russisk (tillige hollandsk, portugisisk samt spansk for visse arter) : stikordsregister med danske, engelske, franske og tyske artsnavne. 3. reviderede og udvidede udg. / med et tillæg om udvalgte nordlige ferskvandsarter af Jan-Öjvind Swahn; 2. oplag. Det danske gastronomiske akademi. Odense : Erhvervsskolernes Forlag.

Swahn, Jan-Öjvind. 2007. Svenska traditioner. Bromma: Ordalaget. ISBN 978-91-85465-25-5.

Swahn, Jan-Öjvind. 2008. Jul med Jenny Nyström. Bromma: Ordalaget. ISBN 978-91-85465-50-7.

Swahn, Jan-Öjvind. 2009. Stora matlexikonet. 3., rev. utg. Bromma : Ordalaget. ISBN 978-91-85465-64-4.

Eva Tornberg

Tornberg,E.,Andersson,K. and Asplund,I. 1998. The Mechanism of Functionality of Potato Starch in Meat Products. Gums and Stabilisers for the Food Industry 9. Eds.P.A.Williams andG.O. Phillips. Roy.Soc. of Chem.p.295,1998.

Tornberg, E, Wahlgren, N.M. 1998. The effect of very fast chilling on muscle shortening, isometric tension and beef tenderness. In: Concerted Action CT94-1881: Very Fast Chilling of Beef. 2. Muscle to Meat.2.15, p.80, 1998.

Tornberg,E., Lundström,K., Enfält,A-C, and Agerhem,H. 1998. Sensory and Technological Meat Quality in Carriers and Non-carriers of the RN-allele in Hampshire Crosses and in Purebred Yorkshire Pigs. Meat Science vol.48,115,1998.

Tornberg,E, Devine,C.E.,Wahlgren,N.M. 1999.Effect of rigor temperature on muscle shortening and tenderisation of restrained and unrestrained beef. Meat Science 51, 61-72, 1999.

Tornberg, E., Bonneau, M., Kempster, A.J., Claus, R., Claudi-Magnussen, C., Diestre, A., Walstra, P., Chevillon, P., Weiler, U. and Cook, G.L. 2000. An international study on the importance of androstenone and skatole for boar taint: 1. Presentation of the programme and measurement of boar taint compounds with different analytical procedures. Meat Science 54, 251-259, 2000.

Tornberg, E, Bonneau, M., Walstra, P., Claudi-Magnussen, C., Kempster, A. J., Fischer, K., Diestre, A., Siret, F., Chevillon, P., Claus, R., Dijksterhuis, G.B., Punter, P., Matthews, K.R., Agerhem, H., Beague, M.P., Oliver, M.A., Gispert, M., Weiler, von Seth, G., Leask, H., Font i Furnol, M., Homer, D. B. and Cook, G.L. 2000. An international study on the importance of androstenone and skatole for boar taint: 4. Simulation studies on consumer dissatisfaction with entire male pork and the effect of sorting out carcasses on the slaughter line, main conclusions and recommendations. Meat Science 54, 285-295, 2000.

Tornberg, E., Wahlgren, M., Bröndum, J. and Engelsen, S. B. 2000. Pre-rigor conditions in beef under varying temperature- and pH-falls, studied with Rigometer, NMR and NIR. Food Chemistry, 69, 407-418, 2000.

Josell, Å., Martinsson, L., Borggaard, C., Andersen, J.R. and Tornberg, E. Determination of RN-genotype in pigs at slaughter-line, early post-mortem using visual and near-infrared spectroscopy. Meat Science, 55, 273-278, 2000.

Tornberg, E, Andersson, A., Andersson, K. 2000.. A comparison in fat-holding between beef burgers and emulsion sausages. J. Sci. Food Agric., 80, 555-560, 2000.

Tornberg, E, Bröndum, J., Munck, L., Henkel, P., Karlsson, A, Engelsen, S.B. Prediction of water-holding and composition of porcine meat with comparative spectroscopy. Meat Science, 55, 177-185, 2000.

Tornberg, E, Josell, Å., Martinsson, L., Borggaard, C., Andersen, J. R. 2000. Determination of RN- phenotype in Pigs at Slaughter-line using Visual and Near-infrared Spectroscopy. Meat Science 55 (2000) 273-278.

Tornberg, E ,Lindahl, G., Lundström, K. 2001. Contribution of pigment content, myoglobin forms and internal reflectance to the colour of pork loin and ham from pure breed pigs. Meat Science 59, 141-151, 2001.

Tornberg, E, Josell, Å., Martinsson, L. 2003. Possible mechanism for the effect of the RN-allele on pork tenderness. Meat Science 64 (2003) 341-350.

Tornberg, E, Josell, Å., von Seth, G. 2003. Sensory quality and the incidence of PSE of pork in relation to crossbreed and RN phenotype. Meat Science 65 (2003) 651-660.

Tornberg, E. Josell, Å., von Seth, G. 2003 Sensory and meat quality traits of pork in relation to post-slaughter treatment and RN genotype. Meat science 66 (2003) 113-124.

Tornberg, E, Kovácsné Oroszvári, B., Sjöholm, I. 2004. The mechanisms controlling heat and mass transfer on frying of beefburgers. I. The influence of the composition and comminution of meat raw material. J. Food Engineering, 67(4), 499-506 (2004).

Tornberg E., Kovácsné Oroszvári, B., Bayod, E., Sjöholm, I. 2005. The mechanisms controlling heat and mass transfer on frying of beefburgers. II. The influence of the pan temperature and patty diameter. J. Food Engineering 1, 18-27 (2005).

Tornberg, E., Kovácsné Oroszvári, B., Bayod, E. and Sjöholm, I. The mechanisms controlling heat and mass transfer on frying of beefburgers. III. Mass transfer evolution during frying. J. Food Engineering (in press).

Tornberg, E, Kovácsné Oroszvári, B., Rocha, C. S., Sjöholm, I. and., Permeability and mass transfer as a function of the cooking temperature during the frying of beefburgers. Accepted in J. Food Engineering.

Tornberg, Eva, Carlier, Nicolas, Willers, Ene Pilman and Muhrbeck, Per, 2005. Sensory perception of salad dressings with varying fat content, oil droplet size and degree of aggregation. I: Food Colloids - Interactions, microstructure and processing. Ed. Eric Dickinson, The Royal Soc. Chem., 2005, pp367-379.

Tornberg, Eva, 2005. Effects of heat on meat proteins - Implications on structure and quality of meat products. Meat Science 70 (2005) 493-508.

Gunnar Törnqvist

Sveriges Bästa Bord. (Gunnar Törnqvist projektledare), Stiftelsen Sveriges Bästa Bord, 1992 - 2006.

Törnqvist, Gunnar, Eriksson, Leif, (red.) 2005. Med smaker från Skåne. Stockholm: Arena.

Övriga publikationer med anknytning till akademien och dess ledamöter

Jacobsen, Lis & Moltke, Erik, 1942. Danmarks runeindskrifter. København.

GörmanGruppen AB, Malmö,1994. Kräftans lov, en kulinarisk och historisk resa i kräftans värld. Stockholm: Rabén Prisma. (Medverkan av Thomas Drejing, Kenneth Ingelsson, Anders Salomonsson & Jan Öjvind Swahn).

Ekbom, Per, 1995. Laga Vi Äta Ni. Matrecept med halländska förtecken. Halmstad: Bokförlaget Spektra AB.

Skånska Deckarsällskapet och ledamöter av Skåneländska Gastronomiska Akademien, 1996. Skånska gåsamord. Lund: Boströms (Medverkan av Nils-Arvid Bringéus, Bengt W Johansson, Roland Möllerfors, Sven-Olle R Olsson, Helmut Prössel, Anders Salomonsson & Jan-Öjvind Swahn).

Nilsson, Eja, 2002. Skånska Matmästare. Hälsningar från Malmö Källarmästarklubb. Höganäs: Bra Böcker. (Medverkan av: Wilhelm Pieplow, Lars Lendrop, Kenneth Ingelsson, Thomas Drejing och Helmut Prössel.).