Rapporten om skånska profilprodukter, som har gjorts av Sven-Olle R Olsson, på uppdrag av Näringslivsenhetan, Region Skåne har nu lagts ut på denna hemsida. Rapporten skall ligga till grund för en profilering av Skåne medelst matkultur, maträtter och livsmedelsråvaror från Skåne. De profilprodukter, som omnämns i rapporten är i många fall potentiella profilprodukter, som måste tillföras ett mervärde innan de kan uppnå status av profilprodukter. Dessutom måste de accepteras av de flesta som sådana.